Public diplomacy, edited by B. Ociepka, Publisher of the University of Wrocław, Wrocław 2008, pp. 311 Cover Image

Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 311
Public diplomacy, edited by B. Ociepka, Publisher of the University of Wrocław, Wrocław 2008, pp. 311

Author(s): Monika Kornacka
Subject(s): International relations/trade, Book-Review
Published by: OFFICINA SIMONIDIS. Wydawnictwo Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Summary/Abstract: Od niedawna tematyka związana z dyplomacją publiczną cieszy się dużym powodzeniem wśród badaczy, niestety głównie zagranicznych. Wyjątkiem jest praca prof. dr hab. Beaty Ociepki, Kierownika Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz jej zespołu badawczego. Ryszard Ławniczak, już w Słowie wstępnym do omawianej publikacji, zasadnie określił ją mianem „pionierskiej”, gdyż jest pierwszym w Polsce komplementarnym i wyróżniającym się poziomem merytorycznym zbiorem rozważań o dyplomacji publicznej.

  • Issue Year: 3/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 303-307
  • Page Count: 5
  • Language: Polish