Clinical picture of sensomotor (mixed) aphasia. Axial and accompanying symptoms Cover Image

Obraz kliniczny afazji sensoryczno‑motorycznej (mieszanej). Objawy osiowe i towarzyszące
Clinical picture of sensomotor (mixed) aphasia. Axial and accompanying symptoms

Author(s): Karina Wichurska
Subject(s): Language and Literature Studies, Education and training
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: sensorimotor aphasia; speech disorder; quality of life; anomia; agrammatism; afazja sensoryczno‑motoryczna; zaburzenie mowy; jakość życia; anomia; agramatyzm

Summary/Abstract: The goal of this article is to present clinical picture of sensorimotor aphasia. Inability to name object (anomia) and inability to speak in a grammatically correct fashion (agrammatism) are an examples of the axial symptoms. Accompanying symptoms include i.a. memory disorder, apraxie, alexias and agraphias. Aphasia is a disorder of language that causes major disability in communication with other people. It leads to a state of handicap which reduces quality of life among patients.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu klinicznego afazji sensoryczno‑motorycznej. Do objawów osiowych afazji mieszanej należą anomia i agramatyzm. Wśród objawów współtowarzyszących wymienia się między innymi zaburzenia pamięci, apraksje, aleksje oraz agrafie. Afazja to zaburzenie poszczególnych funkcji językowych skutkujące dysfunkcją w zakresie komunikacji z innymi ludźmi. Prowadzi to do powstania stanu niepełnosprawności, a co za tym idzie – do znacznego obniżenia jakości życia pacjentów.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 145-158
  • Page Count: 14
  • Language: Polish