Conflictology of religion - the answer to the challenges of the twenty-first century Cover Image

Конфліктологія релігії - відповідь на виклики ХХІ ст.
Conflictology of religion - the answer to the challenges of the twenty-first century

Author(s): Alla Aristova
Subject(s): Politics and religion, Social development, Globalization, Sociology of Religion, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: conflictology; conflictology of religion; XXI century;

Summary/Abstract: Більшість релігійних конфліктів, що розгортаються сьогодні як у модерних, так і в перехідних суспільствах, не генеруються спонтанно і не закидаються штучно, а закономірно породжуються цілою низкою причин: соціально-історичних, геополітичних, етнонаціональних, юридичних, церковно-канонічних, мовно-культурних, соціально- психологічних тощо. Зрештою, конфлікти у релігійно-церковній сфері постають від- дзеркаленням складного, суперечливого, розшарованого, втягнутого у глобалізаційні процеси соціуму. За кожним із конфліктантів стоїть цілком певна соціальна сила, цілком усвідомлені геополітичні та геоконфесійні інтереси, власне бачення перспектив соціального розвитку, своя система цінностей, ідей та умонастроїв. Відносна стійкість сукупності конфліктних міжрелігійних та міжконфесійних відносин засвідчує вкоріненість у суспільстві потужних конфліктогенних чинників. З огляду на це конфліктологічна парадигма релігієзнавчих досліджень стає не просто затребуваною, а чимдалі актуальнішою.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 187-191
  • Page Count: 5
  • Language: Ukrainian