Public sphere and democracy in the context of the idea of numerous modernists Cover Image

Публічна сфера і демократія у контексті ідеї численних модернів
Public sphere and democracy in the context of the idea of numerous modernists

Author(s): Pavlo Kutuyev
Subject(s): Labor relations, Government/Political systems, Social differentiation, Social Theory, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: public sphere; democracy; modernism;

Summary/Abstract: Розвиток соціологічної теорії повоєнних десятиліть в цілому та еволюція соціології розвитку та модернізації зокрема засвідчили, що в академічному середовищі разом із суто науковим поділом праці (як-от зосередження на певних проблемах та/або регіонах світу) існує ще й „поділ” праці, заснований на ідеологічних розмежуваннях. Науковці, які захищають парадигму - в найширшому розумінні цього терміну - ліберального капіталізму, - зазвичай, демонструють євроцентристську поставу, позаяк для них саме Захід був і залишається джерелом привабливих ідей та суспільних практик (неперевершений ступінь суспільного динамізму, диференціації, автономії індивіда та свободи), які повинні відтворюватися Рештою. За найпромовистіший приклад такої орієнтації править дослідницька програма модернізації, особливо її перша, оптимістична, фаза [1, 66-98].

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 149-155
  • Page Count: 7
  • Language: Ukrainian