Essential human forces  as a factor of self-knowledge and self-realization Cover Image

Сутнісні сили людини як фактор її самопізнання та самореалізації
Essential human forces as a factor of self-knowledge and self-realization

Author(s): Svitlana Sudak
Subject(s): Semantics, Existentialism, Hermeneutics
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: Essential forces; self-knowledge; self-realization;

Summary/Abstract: Сутнісні сили людини глибоко вивчалися герменевтичною філософією (О. Больнов, М. Гайдеггер, К. Апель, Г. Гадамер), екзистенціалізмом (Ж-П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель). Мовно-символічний світ людської особистості як вияв її сутнісних сил студіювали Е. Кассірер, О. Лосєв, Г. Башляр. Цікаві розробки є в дослідженні смислотворчої діяльності як одного з елементів сутнісних сил (Ю. Габермас, М. Франкл, С. Б. Кримський); в дослідженні таких важливих сутнісних сил, як віра, надія, творчість (праці Г. Марселя, Х. Яннараса, В. І. Шинкарука, В. Г. Табачковського, О. Яценка).

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 51-56
  • Page Count: 6
  • Language: Ukrainian