Types of dialogical world outlook in the history of culture Cover Image

Типи діалогічного світовідношення в історії культури
Types of dialogical world outlook in the history of culture

Author(s): Vitaliy Darensky
Subject(s): Anthropology, Philosophy, Recent History (1900 till today)
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: dialog; dialogical world outlook; history of culture;

Summary/Abstract: Поняття «діалог» у філософії і, ширше - в культурній свідомості XX століття - набуло статусу знакового концепта-міфологеми, що використовується далеко не завжди відповідно до його вихідного значення. Для розуміння вихідних значень поняття «діалог» принципово важливим є дослідження його буттєвих основ, в горизонті яких тільки і можуть стати явними подальші «напластування» концептуального та ідеоло¬ гічного характеру. Водночас у неосяжній літературі з філософії діалогу дослідження його конкретно-буттєвих, а не філософсько-концептуальних підстав досі має, по суті, маргінальний характер. Діалог досліджується передусім як філософський концепт, що заданий кількома «класичними» для цієї проблематики авторами (М. Бахтін, М. Бубер, О. Ухтомський, Е. Левінас та ін.).

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 32-39
  • Page Count: 8
  • Language: Ukrainian