Aesthetic Phenomena in Post-Structural Plots by Michel Foucault Cover Image

Естетичні феномени у постструктуралістських сюжетах Мішеля Фуко
Aesthetic Phenomena in Post-Structural Plots by Michel Foucault

Author(s): Dariya Skalska
Subject(s): Anthropology, Aesthetics, Contemporary Philosophy, Structuralism and Post-Structuralism
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: aesthetics; poststructuralism; Michel Foucault;

Summary/Abstract: Дослідження естетичних феноменів у постструктуралістських концептах полягають насамперед у розумінні тих еволюційних процесів, які супроводжують динамічний перехід та співіснування доби Модерну /сучасності/ та Постмодерну /постсучасності/. В них відбилась як специфічна форма антропологізації світогляду, так і ситуація, яку можна позначити станом постантропологічних перспектив. Людська природа та людський світ виявилися надзвичайно багатоликими, внутрішньо суперечливими й неоднозначними, а це призвело до проблеми протистояння і комунікації різних парадигм філософії людини ХХ ст.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 14-19
  • Page Count: 6
  • Language: Ukrainian