Theoretical and ideological principles of social work in the countryside Cover Image

Теоретичні та світоглядні засади соціальної роботи на селі
Theoretical and ideological principles of social work in the countryside

Author(s): Anatoliy Vermenko, Nataliya Gudina
Subject(s): Politics, Agriculture, Rural and urban sociology
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: social work in the countryside; theoretical and ideological principles;

Summary/Abstract: Стрімкі зміни соціальної ситуації в Україні, якісна трансформація системи соціаль¬ ної роботи на селі зумовлюють актуальність питання про вдосконалення теоретичних та світоглядних засад такої роботи, оскільки швидкі та масштабні трансформації соці¬ ально-економічного життя аграрних регіонів у багатьох випадках призводять до недо¬ статньої ефективності застосування традиційних теоретико-методологічних схем. Таке вдосконалення детермінується також потребами оновлення українського суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, що вимагає принципово нових підходів до соціальної політики держави в контексті її європейської інтеграції.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 179-186
  • Page Count: 8
  • Language: Ukrainian