Religious law in the system of humanitarian disciplines Cover Image

Релігійне право у системі гуманітарно-правових дисциплін
Religious law in the system of humanitarian disciplines

Author(s): Vitaliy Radziyevskyy
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Recent History (1900 till today)
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: Religious law; system of humanitarian disciplines;

Summary/Abstract: На початку ХХІ ст. відбувається стрімкий розвиток у багатьох галузях людсь¬ ких знань, особливо це відчувається в природничих і точних науках. Проте було б помилково вважати, що не відбувається ніяких суттєвих і важливих зрушень в галузі гуманітарних дисциплін. Варто згадати, наприклад, якою популярною стала останнім часом культурологія. Окремо хочу зупинитися на розвитку гуманітарно-правової сфери, переважно на питаннях близьких до юриспруденції, але які опосередковано торкаються багатьох галузей людських знань, особливо філософії і культурології. Розвиток різних напрямків юридичної науки, її нових галузей і навчальних дисциплін і аспектів релігійного життя мають велике значення для формування свідомого гро¬ мадянина нашої країни. Багато з того, що стосується релігійного права цілком можли¬ во віднести й до історії фітології (або, на думку деяких, історичної фітології), яка за¬ слуговує на окреме та ґрунтовне дослідження, як і суміжна з нею сфера культури фітології (фітологічна культура має близький зв’язок і з популярною в наш час куль¬ турологією). В наш час важливого значення набуває проблема розвитку дисциплін гуманітарно-правового циклу, подальшого вдосконалення правового регулювання су¬ спільних відносин у сфері духовної діяльності, зокрема у релігійному житті. Тому розвиток і вдосконалення викладання гуманітарно-правових дисциплін набуває особ¬ ливого значення.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 99-106
  • Page Count: 8
  • Language: Ukrainian