“Слов’янська міфологія” М.Костомарова як реконструкція космізму традиційної народної культури
"Slavic mythology" by M. Kostomarov as reconstruction of the cosmism of traditional folk culture

Author(s): Vira Darenska
Subject(s): Philosophy, Customs / Folklore, Sociology of Religion
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: "Slavic mythology"; traditional folk culture;

Summary/Abstract: «Слов’янська міфологія» М. Костомарова являє собою цінний предмет аналізу як зразок дослідження традиційної народної культури, спрямованого на виявлення її фундаментальних світоглядних складових. З цієї точки зору, як ми спробуємо довести, названий твір дослідника зберігає суттєве значення і для сучасної науки. Ця робота є актуальною не тільки для сучасних досліджень фольклору як світоглядного феноменв, а й із методологічної точки зору - як класичний зразок аналізу спадкоємності позити¬ вних елементів світосприйняття і культурної символіки при переході народу від язич¬ ництва до християнства.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 37-44
  • Page Count: 8
  • Language: Ukrainian