Historical and Cultural Aspects of Europe's Impact on the Process of Japan's Accommodation to Capitalism Cover Image

Історико-культурологічні аспекти впливу Європи на процес акомодації Японії до капіталізму
Historical and Cultural Aspects of Europe's Impact on the Process of Japan's Accommodation to Capitalism

Author(s): Violeta Demeshchenko
Subject(s): Anthropology, Philosophy, Political Sciences, Globalization
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: Historical and Cultural Aspects; Europe's Impact; Japan's Accommodation to Capitalism;

Summary/Abstract: Прискорення світових процесів глобалізації економіки та шляхи інтеграції локальних культур у загальнолюдську культуру сьогодні перебувають у центрі нау¬ кових досліджень політологів, істориків, економістів, філософів, етнокультурологів, мистецтвознавців. Низка вчених у своїх працях, наприклад, Л.В. Алаєв, І.А. Алімов, Л. Громковська, О.В.Завадська, К. Кірквуд, Ю. Павленко, Т. Фрідмен, С.П. Фіцджеральд, Х.Г. Ейдус, С.М. Ейзенштейн, У.Еко, Zofia Alberowa, Banno Masataka, J.W. Hall, M.B.Jansen, K. Kawai, W. Smith та інші, обговорюють проблеми становлення світової культури. Автори цих та інших досліджень визначають взаємодію “Заходу” і “Сходу”, як один з напрямків, одне з русел, якими відбувається рух до глобальної світової культури

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 30-36
  • Page Count: 7
  • Language: Ukrainian