The Movement-Problem of the Atoms of Democritus in the Work of Cicero Cover Image
  • Price 7.00 €

A démokritosi atomok mozgásának problémája Cicerónál
The Movement-Problem of the Atoms of Democritus in the Work of Cicero

Author(s): Csilla Szekeres
Subject(s): History, Ancient World, Ancient Philosphy, Philology
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: atoms; movement; particles; Démokritos; Cicero;

Summary/Abstract: A De finibus bonorum et malorum I. könyvében a következőket olvashatjuk Démokritos természetfilozófiájáról: „[Démokritos] úgy gondolja, hogy az általa atomoknak nevezett részecskék, azaz a tömörségük miatt oszthatatlan testek úgy mozognak a végtelen űrben, amelyben nincs sem legfelső, sem legalsó, sem középső, sem legutolsó, sem legszélső, hogy az összeütközések következtében összekapcsolódnak egymással.” A concursio szó egyértelműen nem meghatározott irányú mozgást fejez ki: az atomok rendezetlen mozgásuk eredményeként ütköznek össze. A folytatás is ezt az értelmezést látszik alátámasztani, mely szerint a következő melléfogás kizárólag Epikurosé: „Tudniillik azt gondolja, hogy ezek az oszthatatlan és tömör testek saját súlyuknál fogva egy egyenes vonal mentén lefelé hullanak, és ez valamennyi test természetes mozgása”. Következésképpen a démokritosi atomok nem esnek lefelé egy egyenes vonal mentén és értelemszerűen nincsen súlyuk, vagy ha van is, ez nem oka a mozgásuknak.

  • Issue Year: 51/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 95-104
  • Page Count: 10
  • Language: Hungarian