Critiques Cover Image

Recenzie
Critiques

Author(s): Jaroslav Chanas
Subject(s): Book-Review
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Review; Critique

Summary/Abstract: Kucharčík, R.: Kríza v manželstve v kultúrnom kontexte sexuálnej revolúcie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2016, 77 s. ISBN 978-80-561-0404-0

  • Issue Year: XVIII/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 151-151
  • Page Count: 1
  • Language: Slovak