Critics and reviews Cover Image
  • Price 4.50 €

Kritiky a referáty
Critics and reviews

Author(s): Ivan P. Petrov, Lesja Glyvinska, Jana Koliášová, Stefan Simonek, Hana Kosáková, Marcel Černý
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Slovanský ústav and Euroslavica
Keywords: analysis;reviews;

Summary/Abstract: This paper contains short scientific analysis and reviews: 1. Станиславовиат чети-миней в прочита на съвременната палеославистика 2. На шляху до медіаграмотності: лексикографічний путівник 3. Růžena Grebeníčková o ruské literatuře 4. Henrietta Mondry: Political Animals: Representing Dogs in Modern Russian Culture 5. Pohled na Jáchyma Topola z Polska 6. Obrodná iniciativa Pražského lingvistického kroužku pro literární dějepisectví očima bulharského badatele

  • Issue Year: LXXXVI/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 477-507
  • Page Count: 31
  • Language: Bulgarian, Czech, Ukrainian, German
Toggle Accessibility Mode