Combating the Promethean movement in People's Poland: introduction to research Part 2 Cover Image

Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej: wstęp do badań Część 2
Combating the Promethean movement in People's Poland: introduction to research Part 2

Author(s): Paweł Libera
Subject(s): Civil Society, Source Material
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Keywords: PRL; ruch prometejski;

Summary/Abstract: Pierwsze próby rozpracowania ruchu prometejskiego podejmowane przez aparat bezpieczeństwa po 1945 roku nie zostały zwieńczone sukcesem. Do czasu zapoznania się z częścią akt Ekspozytury Oddziału II2 , któ- ra przez pewien czas zajmowała się między innymi ruchem prometejskim, wiedza na ten temat była nikła i pozbawiona solidnych podstaw.

  • Issue Year: 12/2011
  • Issue No: 5
  • Page Range: 201-230
  • Page Count: 30
  • Language: Polish