Third Cycle of Teacher Training - Questions and Opportunities Cover Image

A tanárképzés harmadik ciklusa – kérdések és lehetőségek
Third Cycle of Teacher Training - Questions and Opportunities

Author(s): Edina Kovács
Subject(s): Education, Higher Education , State/Government and Education, Policy, planning, forecast and speculation
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: education; teacher training; questions; opportunities; Bologna process; higher education; third cycle;

Summary/Abstract: A Bologna-folyamat által meghatározott harmadik ciklus, az – európai döntéshozók szándéka szerint 2011-től – egységes PhD képzés idén először fogadhat olyan egyetemi végzettségű jelentkezőket, akik már felsőfokú képzésük teljes idejét a bolognai rendszerben töltötték ki. Így, miközben sor kerülhet a mesterképzések első tanulságainak levonására, a működés erényeinek és buktatóinak elemzésére, már most figyelmet kell fordítani arra is, milyen módon alakul tényleges harmadik lépcsőfokká a doktori képzés. A korábbi oktatáspolitikai szándékok ugyanis egyelőre csak részben teljesültek: szó sincs például a döntéshozók által várt egységességről, a legtöbb európai országban egymás mellett, olykor keveredve működik a hagyományos, mester-tanítvány viszonyra épülő, kutatásorientált képzés, és az újabb keletű, szorosabban strukturált, a doktorjelölteket inkább hallgatónak, mintsem fiatal kutatónak tekintő oktatás. A sokszínűségben Anglia és Ausztrália jár az élen: ezekben az országokban ma is hat különböző módon lehet elnyerni a doktori címet; ráadásul a képzés expanziója más országok számára is vonzóvá teheti az angolszász modell egyes elemeit.

  • Issue Year: 20/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 580-586
  • Page Count: 7
  • Language: Hungarian