Joanna Sanecka Tyczyńska Civic State and Political Community Study on Political Thought of Law and Justice Publisher of Maria Curie-Skłodowska University of Lublin 2011, pp. 302 Cover Image

Joanna Sanecka Tyczyńska Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2011, ss. 302
Joanna Sanecka Tyczyńska Civic State and Political Community Study on Political Thought of Law and Justice Publisher of Maria Curie-Skłodowska University of Lublin 2011, pp. 302

Author(s): Arkadiusz Lewandowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Summary/Abstract: Współczesna polityka w dobie dominacji mediów i marketingu narracyjnego sprawia, że programy polityczne partii politycznych nie rozgrzewają już umysłów wyborców. Ta swoista deideologizacja polityki, uczynienie z niej w zasadzie technologii zarządzania ma swoje konsekwencje w tym, że programy polityczne, a ogólniej mówiąc myśl polityczna przestaje mieć znaczenie. Partie i środowiska polityczne, które nadal tworzą kilkuset stronicowe opracowania programowe uznawane są za archaiczne, nie rozumiejące współczesnej rywalizacji politycznej. Jednym z takich ugrupowań jest Prawo i Sprawiedliwość, które swego czasu z faktu posiadania, bądź braku programu politycznego próbowało uczynić oś rywalizacji politycznej.

  • Issue Year: 17/2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 137-141
  • Page Count: 5
  • Language: Polish