Oidipus people on the contemporary stage Cover Image
  • Price 7.00 €

Oidipus népe a kortárs színpadon
Oidipus people on the contemporary stage

Author(s): Tamás Jászay
Subject(s): Ancient World, Greek Literature, Theory of Literature
Published by: Akadémiai Kiadó

Summary/Abstract: „Kórus védje a Jót, igazítsa baráti tanáccsal, / vak dühöt elfojtson, lecsitítsa a háborodottat, / zengje az egyszerü asztalokat s a szerény vacsorákat, / zengjen igaz törvényt, s a nyitott kapus emberi békét, / rejtse a titkot jól, s kérlelje imádva az istent, / hogy nyomorultat pártoljon, s letaszítsa a gőgöst” (Hor. Epist. II 3, 195–200.) Horatius Ars poeticájában részletes katalógusát adja mindazon funkcióknak, melyeket szerinte az antik tragédia kórusa betöltött. A kórus itt mintha a nézőnek már eleve birtokában lévő általános, erkölcsi-filozófiai jellegű tudást volna hivatva kimondani és a gesztus által felerősíteni: úgy tűnik tehát, a kar a közönséget reprezentálja, annak vágyaival, félelmeivel, emlékeivel együtt. A kórus kommentálja a színpadon (vagy inkább: a színpadtól távol) zajló szörnyűségeket, s ezalatt a nézőkben felmerült gondolatokat mondja ki.

  • Issue Year: 56/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 303-311
  • Page Count: 9
  • Language: Hungarian