ROLA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRZEKAZIE INFORMACJI, JEJ ZŁOŻONOŚĆ ORAZ ZRÓŻNICOWANIE ZNACZENIOWE W WYBRANYCH KULTURACH Cover Image

ROLA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRZEKAZIE INFORMACJI, JEJ ZŁOŻONOŚĆ ORAZ ZRÓŻNICOWANIE ZNACZENIOWE W WYBRANYCH KULTURACH
ROLA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W PRZEKAZIE INFORMACJI, JEJ ZŁOŻONOŚĆ ORAZ ZRÓŻNICOWANIE ZNACZENIOWE W WYBRANYCH KULTURACH

Author(s): Magdalena Bojar
Subject(s): Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Communication studies
Published by: Instytut Neofilologii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Keywords: gesty; postawa; dystans; kolory; emocje.

Summary/Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie typów, form i różnic kulturowych w komunikacji niewerbalnej. Pierwszym zaprezentowanym aspektem jest mimika oraz związane z nią różnice znaczeniowe w wyrażaniu emocji. Kolejnym omówionym i zobrazowanym zagadnieniem jest różnorodność gestów i postaw ciała. Bardzo ważny podczas interakcji jest również dystans oraz dotyk. W związku z tym w artykule zostały przedstawione ogólnie przyjęte kryteria w zachowaniu odległości między rozmówcami, pochodzącymi z różnych kultur, oraz rola i znaczenie dotyku. Innym ważnym aspektem jest wygląd zewnętrzny oraz dobór kolorów, który jest również istotnym przekaźnikiem informacji niewerbalnej odzwierciedlającej charakter czy stan emocjonalny nadawcy. Ostatnim poruszonym zagadnieniem jest wokalizacja, czyli przekazywanie informacji za pomocą tonu, barwy głosu, rytmu, tempa i intonacji. Przytoczone przykłady mają na celu ukazanie roli sygnałów niewerbalnych w procesie komunikacji międzyludzkiej.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 94-109
  • Page Count: 16
  • Language: Polish