Analysis of organized criminality at the level of the european union Cover Image

Analiza criminalității organizate la nivelul uniunii europene
Analysis of organized criminality at the level of the european union

Author(s): Anca-Gabriela Petrescu, Lucian Ivan
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Centrul de Strategii Aplicate
Keywords: organised crime; SOCTA; management; criminality; threats

Summary/Abstract: Grupările de Criminalitate Organizată (GCO) adoptă și integrează cu rapiditate noi tehnologii, în modurile lor de operare, pentru a construi noi modele de afaceri în jurul lor. Utilizarea noilor tehnologii de către GCO‐uri produce un impact asupra activităților infracționale din spectrul criminalității grave și organizate. Acesta include dezvoltări în mediul online, cum ar fi expansiunea comerțului online și o extinsă disponibilitate a canalelor de comunicare criptate, precum și alte aspect ale inovației tehnologice, cum ar fi dronele performante mai ieftine și mai ușor accesibile. Pentru a combate în mod efficient criminalitatea organizată, în Uniunea Europeană, organele de aplicare a legii trebuie să‐și adapteze resursele și tehnologiile, astfel încât să se situeze în prima linie a luptei împotriva infracționalității grave. Organised Criminal Groups (OCGs) quickly adopt and integrate new technologies into their modi operandi or build brand‐new business models around them. The use of new technologies by the OCGs has an impact on criminal activities across the spectrum of serious and organised crime. This includes developments online, such as the expansion of online trade and widespread availability of encripted communication channels, as well as other aspects of technological innovation such us more accessible and cheaper high‐performance drone technology. For combating efficienty the organised crime within the European Union, law enforcement agencies must adapt their resources and technologies in order to be in the front line of fighting against serious crime.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 10
  • Page Range: 4-14
  • Page Count: 12
  • Language: Romanian