The Naming of St. John of Rila in the Lesnovo Prolog  Cover Image
  • Price 2.00 €

Именуването на св. Иван Рилски в Лесновския пролог
The Naming of St. John of Rila in the Lesnovo Prolog

Author(s): Veneta Savova
Subject(s): Anthropology
Published by: Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЬЛ

Summary/Abstract: MEDIEVAL STUDIES