Selected psycho-social resources and deficits of persons serving a penalty of deprivation of liberty Cover Image

Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności
Selected psycho-social resources and deficits of persons serving a penalty of deprivation of liberty

Author(s): Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: polscy więźniowie; zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności; polskie zakłady karne

Summary/Abstract: Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wybranych psychospołecznych deficytów i zasobów osób odbywających karę pozbawienia wolności w obrębie następujących obszarów: poczucie koherencji, prężność ego, depresja, lęk, ciekawość, złość, martwienie się, wparcie społeczne, jakość życia, intensywność postawy religijnej, religijne i niereligijne sposoby radzenia sobie ze stresem. Analiza uzyskanych wyników dowiodła, iż osoby pozbawione wolności odczuwają istotnie niższe wsparcie społeczne w jego aspekcie informacyjnym, instrumentalnym, wartościującym oraz emocjonalnym w porównaniu z grupą kontrolną.

  • Issue Year: 14/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 93-119
  • Page Count: 27
  • Language: Polish