Dissemination and development of Story of Akir the Wise in Medieval Literatures of Southern and Eastern Slavs Cover Image
  • Price 4.90 €

Разпространение и развитие на повестта за Акир Премъдри в средновековните литератури на южните и източните славяни
Dissemination and development of Story of Akir the Wise in Medieval Literatures of Southern and Eastern Slavs

Author(s): Maya Yonova
Subject(s): Language studies, Studies of Literature
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
Keywords: Story of Akir the Wise in Medieval Literatures of Southern and Eastern Slavs
  • Issue Year: 1987
  • Issue No: 1
  • Page Range: 104-109
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian