Operation Reinhardt in Light of Newest German Reference Literature Cover Image
  • Price 4.00 €

Akcja „Reinhardt” w świetle najnowszej niemieckiej literatury przedmiotu
Operation Reinhardt in Light of Newest German Reference Literature

Author(s): Stephan Lehnstaedt
Subject(s): German Literature, History of the Holocaust, History of Antisemitism, Theory of Literature
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN
Keywords: Operation Reinhardt; German Literature; Holocaust;

Summary/Abstract: Akcja „Reinhardt” to niemieckim określenie maskujące, za którym kryje się wymordowanie w latach 1942–1943 co najmniej 1,8 mln Żydów w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Spośród Żydów skierowanych do tych obozów przeżyło mniej niż 150 osób. Dwie z nich to ocaleni z Bełżca, pozostali zaś mniej więcej po połowie przeszli przez obozy zagłady w Sobiborze i Treblince. Prawie wszyscy wyjechali po wojnie z Polski – do Izraela albo do Stanów Zjednoczonych.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 13
  • Page Range: 719-733
  • Page Count: 17
  • Language: Polish