75th Anniversary of Operation Reinhardt Cover Image

75. rocznica akcji „Reinhardt”
75th Anniversary of Operation Reinhardt

Author(s): Dariusz Libionka, Jacek Leociak
Subject(s): Studies in violence and power, Victimology, Fascism, Nazism and WW II, History of the Holocaust, Editorial, History of Antisemitism
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

Summary/Abstract: W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. o godzinie 22.00 getto w Lublinie zostało otoczone przez SS i formacje pomocnicze1. Na zaciemnionych ulicach włączono oświetlenie. Przedstawiciele Policji Bezpieczeństwa zakomunikowali zebranym pospiesznie członkom Judenratu decyzję o przesiedleniu większości mieszkańców, wyjąwszy posiadaczy wydanych tydzień wcześniej kart pracy. Mieli oni zostać przeniesieni do wydzielonej części getta. Pozostali mieli podlegać deportacji. Wszelkie próby uchylania się od wywózki miały być karane śmiercią. Z miejsca przystąpiono do realizacji tego planu. Oprawcy wdzierali się do mieszkań, wypędzając zdezorientowanych Żydów na ulice. Zastrzelono kilkadziesiąt osób, a 1500 zapędzono na rampę kolejową.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 13
  • Page Range: 17-54
  • Page Count: 38
  • Language: Polish