REPORTS, NOTICES, POLEMICS Cover Image
  • Price 3.90 €

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI
REPORTS, NOTICES, POLEMICS

Author(s): Kwiryna Handke, Anna Seretny, Barbara Janowska, Henryk Duda, Stanisław Gajda
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: slawistyka; Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; języki słowiańskie; Instytut Języka i Kultury Polskiej; glottodydaktyka; Instytut Polonicum; odmiana imion; odmiana nazwisk; imiona żydowskie
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 02
  • Page Range: 76-93
  • Page Count: 18
  • Language: Polish