Some philosophical justifications and criticisms of property institutions Cover Image

Niektóre filozoficzne uzasadnienia i krytyki instytucji własności
Some philosophical justifications and criticisms of property institutions

Author(s): Jerzy Oniszczuk
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Political Philosophy
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego

Summary/Abstract: Przede wszystkim kwestią jest, o jakie rozumienie własności tu chodzi. Termin ten bywa bowiem różnie pojmowany. W niniejszych uwagach nie chodzi jednak o własność rozumianą np. jako właściwość czy cecha, ale o filozoficzne pojmowanie własności. W sposób najogólniejszy pojęcie to dotyczy władzy nad pewnymi rzeczami, ale także samych tych rzeczy. W słownikowym ujęciu własność postrzegana jest jako „Najpełniejsza władza użytkowania i dysponowania (ius utendi et abutendi), jaką można mieć nad rzeczami (rozumianymi szeroko, od konkretnych przedmiotów fizycznych, takich jak dom, do tworów intelektu, takich jak utwór literacki czy wzór matematyczny); także sama rzecz, nad którą ma się ową władzę”.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 71-127
  • Page Count: 57
  • Language: Polish