Threats to state security from international terrorism Cover Image

Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony terroryzmu międzynarodowego
Threats to state security from international terrorism

Author(s): Tomasz R. Aleksandrowicz
Subject(s): Criminal Law, Security and defense, Transformation Period (1990 - 2010), Peace and Conflict Studies
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego

Summary/Abstract: Praktycznie rzecz biorąc, do 11 września 2001 roku zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa ze strony terroryzmu międzynarodowego traktowane było w kategoriach zwalczania przestępczości. Najistotniejszym narzędziem wykorzystywanym przez państwa było prawo karne (kodeksy karne, a niekiedy ustawodawstwo szczególne) oraz współpraca międzynarodowa oparta o konwencje międzynarodowe. Zamach na WTC można uznać za istotną cezurę, bowiem po tej tragedii terroryzm postrzegany jest w kategoriach konfliktu zbrojnego, co oznacza konieczność oceny tego zagrożenia w kategoriach użycia siły w stosunkach międzynarodowych.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 53-70
  • Page Count: 18
  • Language: Polish