„Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat”. Konferencja naukowa zorganizowana w 100-lecie śmierci pisarza. Nałęczów, 13–16 czerwca 2012 roku
"Life and work of Bolesław Prus from the perspective of 100 years". A scientific conference organized on the 100th anniversary of the writer's death.

Author(s): Grzegorz Głąb
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
  • Issue Year: XLVII/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 658-660
  • Page Count: 3
  • Language: Polish