Book review: Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť Cover Image

Recenze: Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Book review: Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Author(s): Jiří Zeman
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: Jozef Štefánik (ed.): Bilingvizmus: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť: Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia o bilingvizme konanom 22. 2. 2002 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002. 136 pp.

  • Issue Year: 66/2005
  • Issue No: 2
  • Page Range: 134-139
  • Page Count: 6
  • Language: Czech