Jarosław Wyrembak monograph „Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia” from the perspective of legal theory Cover Image

Monografia Jarosława Wyrembaka „Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia” w perspektywie teoretycznoprawnej
Jarosław Wyrembak monograph „Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia” from the perspective of legal theory

Author(s): Agnieszka Bielska-Brodziak, Sławomir Tkacz
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Philosophy of Law, Book-Review, Philosophy of Law
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 1/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-99
  • Page Count: 9
  • Language: Polish