Three Seas Initiative: A New Instrument in Poland’s Foreign Policy Cover Image
  • Price 10.00 €

Trójmorze - nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej
Three Seas Initiative: A New Instrument in Poland’s Foreign Policy

Author(s): Bartosz Wiśniewski, Oana Popescu, Martin Ehl, Oktawian Milewski, Dominik Héjj, Mateusz Gniazdowski
Subject(s): Politics
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: trójmorze
  • Issue Year: 71/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 26-82
  • Page Count: 57
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode