The European Digital Library - Romanian Digital Library Cover Image

Biblioteca Digitală Europeană - Biblioteca Digitală a României
The European Digital Library - Romanian Digital Library

Author(s): Elena Tîrziman
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Asociația Bibliotecarilor din România
Keywords: biblioteca digitală;The European Digital Library;Biblioteca Digitală a României;Programul eContent+;digital library;The European Digital Library;Romanian Digital Libray;eContent+ Programme

Summary/Abstract: Conservarea, prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural și știinţific european prin digitizare reprezintă o preocupare constantă la nivelul instituțiilor politice europene concretizată prin inițiative, directive, recomandări specifice. Inițiativa „Digital Libraries” se înscrie în strategia europeană de definire și dezvoltare a unei „economii digitale”, strategie definită până în anul 2010. Un proiect concret, parte a acestei inițiative și care are în vedere valorificarea patrimoniului cultural european este European Digital Library - EDL (2006-2008), finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului eContent+, este o extindere a The European Library - TEL, fondat de CENL - Conference of European National Librarians și are scopul de a oferi accesul la colecțiile electronice ale bibliotecilor printr-un singur punct de acces. Comisia Europeană a elaborat două recomandări care urmăresc ca inițiativa de realizare a bibliotecii digitale a Europei să fie coroborată cu eforturile naționale și locale de digitizare și prezervare a resurselor culturale; coordonarea acțiunilor la nivel european pentru a crea o sinergie a colecțiilor naționale și pentru diseminarea bunelor practici în digitizare și prezervare. La nivel național, Ministerul Culturii și Cultelor a avut inițiativa promovării unei Politici Publice de realizare a Bibliotecii Digitale a României în acord cu cele două recomandări ale Comisiei Europene. Biblioteca Națională a României a fost implicată în definirea și fundamentarea acestei politici publice. Conservation, preservation and valuation of the European cultural and scientifical patrimony by digitization, it represents a constant preoccupation at the level of European institutions politics and it will be materialized by specific recomandation, initiatives, and directives. The „Digital Libraries” initiative it joins in the European strategy of defining and developing of a „digital economy”, strategy that will be defined until 2010. A concret project, part of this initiative and which has in sight regards the valuation of european cultural patrimony is the Europen Digital Library - EDL (2006-2008), financed by the European Commission in the eContent+ Programme, it is an extension to The European Library - TEL, founded by The Conference of European National Libraries and it has the purpose to give the access to the electronic library collections by a single point of access. The European Commission elaborated two recommendation which are following target that the initiative of the European digital library to be sustained coordinated by the national and local efforts of digitization and preservation of the cultural resources; the action coordination at European level is to create a synergy of national collections and for dissemination of good practices in digitization and preservation. At national level, The Ministry of Culture and Religious Affairs had the initiative to promote a Public Policy of creating The National Digital Library in agreement with the two recommendation of the European Commission. The National Library of Romania has been involved in defining and establish for this public policy.

  • Issue Year: 4/2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 60-64
  • Page Count: 5
  • Language: Romanian