'Severe style' in the Context of Soviet Studies  Cover Image
  • Price 4.50 €

"Karm stiil" nõukogude uuringute kontekstis
'Severe style' in the Context of Soviet Studies

Author(s): Kädi Talvoja
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Keywords: 'severe style'; art history; Soviet; agency

Summary/Abstract: Artiklis käsitletakse probleeme, mis kerkivad "karmi stiili" kunstiajaloolise tähenduse ja rolli mõtestamisel Eesti kontekstis. 1950. aastate lõpul olulist kunstiuuendust tähistanud, kuid tagantjärele Hruštšovi ametliku kunsti staatuse saanud nähtus toob esile vajaduse dünaamilisemate analüüsimudelite järele, kui seda pakub ametliku ja mitteametliku kultuuri vastandus. Vaadeldes "karmi stiili" nõukogude uuringute distsipliini laiemas kontekstis, tõstatatakse kunstnike agentsuse küsimus. Toetudes hilissotsialismi uurija Alexei Yurchaki pakutud teoreetilisele skeemile, kirjeldatakse Leili Muuga maali "Kahtlejad" (1957) näitel "karmi stiili" asendit ja rolli nõukogude diskursuse muutustes.

  • Issue Year: 21/2012
  • Issue No: 01+02
  • Page Range: 112-129
  • Page Count: 18
  • Language: Estonian