John Rawls: Practical justification for the notion of justice and reflective equilibrium Cover Image

John Rawls: uzasadnienie praktyczne koncepcji sprawiedliwości i refleksyjna równowaga
John Rawls: Practical justification for the notion of justice and reflective equilibrium

Author(s): Krzysztof Kędziora
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: Rawls John; practical justification; reflective equilibrium

Summary/Abstract: W artykule autor podejmuje dwie istotne kwestie dla zrozumienia natury uzasadnienia praktycznego. Pierwsza z nich to wyjaśnienie natury uzasadnienia praktycznego jako porozumienia między obywatelami społeczeństwa demokratycznego co do warunków (zasad) działania politycznego. Druga z nich dotyczy wyjaśnienia tego, czym jest refleksyjna równowaga.

  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 5-25
  • Page Count: 21
  • Language: Polish