(rev.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015 Cover Image

(rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015
(rev.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015

Author(s): Jacek Grzybowski
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Metaphysics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 155-159
  • Page Count: 5
  • Language: Polish