„Линија испод које се не може ићи“
"The bar which cannot be lowered"

Author(s): Biljana Dojčinović Nešić , Ana Kolarić
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Gender history
Published by: Филолошки факултет, Универзитет у Београду
Keywords: Interview;Svetlana Slapšek

Summary/Abstract: Разговор са Светланом Слапшак водиле Биљана Дојчиновић и Ана Коларић

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 7
  • Page Range: 382-390
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian