Articles, Reviews, Discussions Cover Image
  • Price 3.00 €

Artykuły recenzyjne, recenzje, omówienia
Articles, Reviews, Discussions

Author(s): Paweł Kowal, Paweł A. Leszczyński, Józef M. Fiszer, Marta Fiszer
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: Ostpolitik, czyli kościelny wymiar realizmu. Artykuł recenzyjny książki The Vatican „Ostpolitik” 1958–1978. Responsibility and Witness during John XXIII and Paul VI, by Andras Fejerdy ed. Nick Clegg, Politics between the Extremes Krystyna Gomołka, Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich

  • Issue Year: 45/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 193-215
  • Page Count: 23
  • Language: Polish