The Family in the Context of Contemporary Social Changes Cover Image

Porodica u kontekstu savremenih društvenih promjena
The Family in the Context of Contemporary Social Changes

Author(s): Dragana Vilić
Subject(s): Social development, Social Theory, Family and social welfare, Demography and human biology
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: Savremeno društvo; transformacija porodice; društvene promjene; ekonomske promjene; demografske promjene;

Summary/Abstract: U ovome radu porodica se proučava kao društvena grupa u kontekstu savremenih društvenih kretanja i odnosa - njeni dalekosežni preobražaji zajedno sa promjenama koje se odvijaju u društvu; kakve se promjene odigravaju u porodici; njeno mjesto i značaj u savremenom društvu. Kako bi se rasvijetlio problem transformacije porodice, neophodno je da se sagledaju različiti aspekti porodične promjene, unutrašnji procesi i dinamika te promjene, da se uhvati porodična stvarnost, te u vezi sa tim iznesu teorijska objašnjenja povezanosti društvenih promjena sa promjenama u porodici i dâ cjelovit pogled na transformaciju porodice, s ciljem razumijevanja trenutka u kome se nalazi sama porodica. Kada se razmatra odnos društva i porodice, može se uočiti da su promjene u savremenom društvu uticale na promjene u porodici, u njenoj strukturi, u funkcijama, u dinamici, u odnosima, i da su one rezultat transformacije vrjednosno-normativnog okvira u individualizovanom društvu, ekonomskih i demografskih promjena.

  • Issue Year: 1/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 21-43
  • Page Count: 23
  • Language: Bosnian