Globalization and its Mechanisms of Achievement Cover Image

Globalizacija i mehanizmi njenog ostvarivanja
Globalization and its Mechanisms of Achievement

Author(s): Boro Tramošljanin
Subject(s): Social development, Social Theory, Sociology of Politics, Globalization
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: globalizacija; globalizam; vesternizacija; kapital; tržište; nacija; nacionalna država; kultura; civilizacija; dimenzija; mehanizam; posljedica;

Summary/Abstract: Uvodni dio rada se odnosi na pojmovnu operacionalizaciju fenomena globalizacije i na različita teorijska gledišta o globalizaciji. Centralni segment rada je posvećen dimenzijama globalizacije i njenim mehanizmima. Zaključni dio rada akcenat stavlja na posljedice globalizacije, od kojih jedne imaju pozitivne, a druge negativne efekte po čovječanstvo.

  • Issue Year: 2/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 37-50
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian