Globalization – Hope or Threat to Project the Future? Cover Image

Globalizacija – projekt nade ili prijetnja budućnosti?
Globalization – Hope or Threat to Project the Future?

Author(s): Slavo Kukić
Subject(s): Social development, Social Theory, Globalization
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: globalizacija; antiglobalisti; država-nacija; kulturna uniformnost; kolonijalizam;

Summary/Abstract: U odnosu na fenomen globalizacije danas su dominantne dvije oprečne skupine pristupa. Prema jednoj, globalizacija nije upitna ni iz procesualne, ni iz vrijednosne perspektive. Procesualno, ona je dio zakonomjernosti općeg povijesnog hoda čovječanstva i nemoguće ju je zaustaviti. I ne samo to. Svako zaustavljanje je po sebi, u vrijednosnom smislu, retrogradnost i antihumanizam. Po drugima, međutim, smisao i dosezi globalizacije imaju sasvim suprotno značenje. Ona je, ekonomski, proces planetarizacije dominacije krupnog kapitala. No, to nije i najgore. Ona je i proces vrijednosne i kulturološke unifikacije, a to, onda, znači i proces uništavanja identiteta svih ostalih za račun identiteta krupnog kapitala. U tom procesu će, po istoj matrici, stradati prvo identiteti malih naroda, a potom i svi ostali. Iz te perspektive promatrano globalizacija je nužno i antihumanizam, protiv je temeljnih postulata života čovjeka i društva. Kako se, dakle, prema globalizaciji pozicionirati?

  • Issue Year: 2/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 5-17
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian