Methodological Issues in Contemporary Sociology of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Metodološki problemi u suvremenoj sociologiji Bosne i Hercegovine
Methodological Issues in Contemporary Sociology of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Slavo Kukić
Subject(s): History and theory of sociology, Methodology and research technology
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: sociološka istraživanja; bijele mrlje; metodološki problemi; kvantitativna istraživanja; kvalitativna istraživanja; etičnost; baza podataka;

Summary/Abstract: Suvremenu sociološku znanost sve naglašenije karakterizira pozitivistička, dakle orijentacija na empirijska istraživanja društvenih problema. Radi li se, pak, o bosanskohercegovačkoj sociologiji, mnoga su neistražena pitanja na području empirijskih socioloških istraživanja – a veći je broj i uzroka tome. Metodološki problemi, dakako, čine jednu od značajnijih manifestacija tih uzroka – kako problemi u području kvantitativnih, tako i oni u području kvalitativnih socioloških istraživanja. Zanemariti se, potom, ne bi smjelo ni neke druge dimenzije tih problema – pitanje etičnosti u sociološkim istraživanjima, problem jedinstvene baze podataka u području socioloških, pa i istraživanja u području društvenih znanosti uopće i slične. A sve to je predmet analize i u kontekstu ovog rada.

  • Issue Year: 4/2014
  • Issue No: 7
  • Page Range: 21-37
  • Page Count: 17
  • Language: Bosnian