Springs of the Northern Part of the Łódź Upland and Its Economic Usage Cover Image

Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie
Springs of the Northern Part of the Łódź Upland and Its Economic Usage

Author(s): Piotr Moniewski
Subject(s): Environmental Geography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Łódź Heigts; Central Poland

Summary/Abstract: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia źródeł w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej na tIe warunków geomorfologicznych, powiązania z poziomami wodonośnymi oraz dynamiki ich wydajności w oparciu o systematyczne pomiary. Praca porusza także aspekt gospodarczego wykorzystania źródeł i potencjalnych możliwości jego rozszerzenia oraz problem ochrony źródeł.

  • Issue Year: 2/1997
  • Issue No: 2
  • Page Range: 153-167
  • Page Count: 9
  • Language: Polish