Springs of the Bystrzyca Dusznicka Drainage Basin Cover Image

Źródła zlewni Bystrzycy Dusznickiej
Springs of the Bystrzyca Dusznicka Drainage Basin

Author(s): Adam Bartnik, Marek Walisch
Subject(s): Applied Geography
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Summary/Abstract: Opracowanie niniejsze jest próbą prezentacji źródeł zlewni górnej Bystrzycy Dusznickiej na tle budowy geologicznej i tektoniki obszaru. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na termikę wód źródlanych i związek występowania obszarów źródliskowych z budową geologiczną zlewni

  • Issue Year: 2/1997
  • Issue No: 2
  • Page Range: 61-72
  • Page Count: 12
  • Language: Polish