ANSWER TO KOSTA ČAVOŠKI'S TEXT

ОДГОВОР НА ТЕКСТ КОСТЕ ЧАВОШКОГ „ЕЛЕМЕНТАРНО НЕЗНАЊЕ И НЕЧАСНО ПРИКРИВАЊЕ“ У ПРОШЛОМ БРОЈУ АНАЛА
ANSWER TO KOSTA ČAVOŠKI'S TEXT "ELEMENTARY IGNORANCE AND DISHONORED HIDING" IN THE LAST ISSUE OF ANALA

Author(s): Vladimir Đerić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, International relations/trade, EU-Legislation
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Одговор професора Чавошког на моју реакцију поводом његовог текста о споровима наше земље пред Међународним судом правде садржи само две тврдње.

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 258-260
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian