REGISTERING, PUBLISHING AND DEPOSING OF INTERNATIONAL CONTRACTS Cover Image

РЕГИСТРОВАЊЕ, ОБЈАВЉИВАЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА
REGISTERING, PUBLISHING AND DEPOSING OF INTERNATIONAL CONTRACTS

Author(s): Stevan Đorđević
Subject(s): Civil Law, International Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Са Пактом Друштва народа после Првог светског рата, регистровање и објављивање, упоредо са депоновањем уговора, после Другог светског рата, уређени су као формалне установе на општи начин у међународним уговорним односима држава и тиме увршћени у међународну правни поредак, допунујући и довршавајући га.

  • Issue Year: 52/2004
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 171-187
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian