A LETTER FROM KING SCHMITT FROM CAVTAT (1925) Cover Image

ЈЕДНО ПИСМО КАРЛА ШМИТА ИЗ ЦАВТАТА (1925)
A LETTER FROM KING SCHMITT FROM CAVTAT (1925)

Author(s): Luka Breneselović
Subject(s): Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Ово писмо настало је за време „вереничког путовања“ Карла Шмита и Душке Тодоровић у Југославији 1925. године. Адресат писма, Рудолф Сменд, познати је немачки конституционалиста, који се пред Други светски рат дистанцирао од Шмита и његових настраних ставова. Осим у овом писму, Шмит је утиске са путовања објавио и у чланку Илирија односно Illyrien, који је објављен у часопису Hochland 23/1925, 293–298.

  • Issue Year: 61/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 342-345
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode