Historical Aspects of Development of the Theory of Azimuthal Map Projections Cover Image

Aspekty historyczne rozwoju teorii odwzorowań azymutalnych
Historical Aspects of Development of the Theory of Azimuthal Map Projections

Author(s): Rostysław Sossa, Pavel Korol
Subject(s): Maps / Cartography
Published by: Polskie Towarzystwo Historyczne
Keywords: types of azimuthal map projections;perspective and non-perspective azimuthal projections;modified azimuthal projections;retroazimuthal projections;composite projections

Summary/Abstract: Problem odwzorowania powierzchni Ziemi na płaszczyźnie zajmuje matematyków i kartografów od ponad 2000 lat. Zagadnienie to ma istotne znaczenie nie tylko dla teoretyków kartografii, ale również dla użytkowników map, ponieważ w rezultacie przekształceń wynikających z rodzaju odwzorowania następuje zniekształcenie pewnych zależności geometrycznych występujących na powierzchni Ziemi. W odróżnieniu od wielu publikacji przedstawiających odwzorowania kartograficzne jako jedno z zagadnień kartografii matematycznej w niniejszym artykule skupiono się na rozwoju i zastosowaniu wyłącznie odwzorowań azymutalnych (płaszczyznowych), śledząc zmiany od czasów starożytnych do współczesnych. Omawiając podstawowe cechy poszczególnych odwzorowań azymutalnych, przedstawiono ich szczegółową klasyfikację, m.in. na typy związane z położeniem środka rzutu (np. centralny, stereograficzny, ortograficzny), nie mające charakteru rzutów, jak najpopularniejsze z nich odwzorowanie Postela (równoodległościowe) czy Lamberta (równopolowe), a także na wszelkie modyfikacje typów podstawowych.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 187-203
  • Page Count: 17
  • Language: English