Female leadership in organization management – chance
or threat? Cover Image

KOBIECE PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
Female leadership in organization management – chance or threat?

Author(s): Agata Holska
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Keywords: przywództwo; przywództwo kobiet; inteligencja emocjonalna; kompetencje lidera;dyskryminacja kobiet

Summary/Abstract: Kryzys gospodarczy z 2008 roku na dobre zmienił globalne myślenie o przywództwie. Obecnie nikt już nie kwestionuje znaczenia kobiet dla gospodarki, nadal jednak występują istotne nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn w tej sferze, nie wspominając już o innych dziedzinach życia. Mimo, że obserwuje się coraz silniejszą obecność kobiet na rynku pracy oraz postępy w zdobywaniu przez nie coraz wyższego poziomu wykształcenia, kobiety są stosunkowo nielicznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz stosunkowo rzadko docierają do obszarów związanych z władzą, przywództwem i zarządzaniem najwyższego szczebla. W przeciwieństwie do wiedzy o rozmiarach i charakterze obecności kobiet na rynku pracy, o ich udziale (procentowym) we władzy ustawodawczej i wykonawczej, znacznie mniej wiadomo – nie tylko w Polsce – o mechanizmach blokujących kariery kobiet w życiu zawodowym i politycznym.

  • Issue Year: 19/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 11-20
  • Page Count: 10
  • Language: Polish