Our Professors - On the Occasion of 90 And 80 Years of Life and Work Cover Image

Нашим професорима – поводом 90 и 80 година живота и рада
Our Professors - On the Occasion of 90 And 80 Years of Life and Work

Author(s): Radislav Tošić, Slavoljub Dragićević, Predrag Đurović, Predrag Manojlović, Sanja Mustafić, Aleksandar S. Petrović
Subject(s): Bibliography, Geography, Regional studies, Recent History (1900 till today)
Published by: Српско географско друштво

Summary/Abstract: Драгутин Петровић рођен је 05.10.1924. године у Београду. На Географску групу ПМФ уписао се 1946. године. Као одличан студент био је стипендиста САНУ. Дипломирао је 1950. године. Докторску дисертацију под називом ''Слив Црног Тимока'' одбранио је 1960. године. По дипломирању изабран за асистента у Географском институту САНУ, а затим за асистента у Институту за проучавању крша ''Јован Цвијић'' при Географском заводу Природно-математичког факултета у Београду. У звање доцента изабран је 1961. године, за ванредног професора 1967. године, а у звање редовног професора 1974. године. На основним студијама предавао је Геоморфологију, а на последипломским студијама Морфологију и хидрологију краса и Спелеологију. Објавио је 70 научних и научно-стручних радова.

  • Issue Year: 94/2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 2-34
  • Page Count: 33
  • Language: Serbian